Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities:

  • Retail Visie Platform is een initiatief van Sandenburg Business Partners BV, Retaildenkers en Public Space Media BV.  Abonnementen lopen via uitgeverij Public Space Media BV, Pieter Straatlaan 37, 1785GW Den Helder met als directeur Erwin Asselman.
  • Friend: een persoon of bedrijf die zich inschrijft voor een abonnement op Retail Visie Platform
  • Persoonlijk abonnement: Het persoonlijk lidmaatschap is naamsgebonden.
  • Bedrijfs-abonnement: Producten, diensten en activiteiten gelden voor twee personen en zijn overdraagbaar aan een collega, partner of compagnon.
  • De site: de internetpagina www.retailvisieplatform.nl

1.           Algemeen

  • Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Alle genoemde bedragen voor een abonnement zijn in euro, exclusief BTW en kunnen tussentijds door Public Space Media BV worden herzien.
  • Retail Visie Platform en haar initiatiefnemers zullen geen NAW-gegevens van ‘Friends’ overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

2.           Friend van Retail Visie Platform

Wanneer een ondernemer of manager zich aanmeldt als friend van het Retail Visie Platform, brengt de organisatie een abonnementsbijdrage van 250 euro exclusief 21% BTW in rekening. Dit abonnement is een jaar geldig.

Een ‘friend’ kan mogelijk door de initiatiefnemers vanwege expertise of ervaring benaderd worden om een actieve bijdrage te leveren aan een bijeenkomst of vraagstukken van opdrachtgevers van Retail Visie Platform. Een ’friend’ die mee werkt aan het verzoek en actief kennis overdraagt ontvangt per sessie een vergoeding.

Wanneer een ‘friend’ tijdens een van de bijeenkomsten, workshops, reis of adviessessie in contact komt met een relatie van Retail Visie Platform, geldt er een afspraak over de wederzijdse win-win situatie. Wanneer uw actieve bijdrage of de plaatsing van uw propositie op de website van Retail Visie Platform leidt tot een investering in uw onderneming of opdracht, mag Retail Visie Platform een succes-fee van 5% over de investering of de som van de opdracht in rekening brengen.

3.           Opzegging en ontbinding van het abonnement

Een friend kan te allen tijde zijn of haar abonnement beëindigen. Het gefactureerde jaarbedrag is niet retourneerbaar.

4.           Betalingsvoorwaarden

De betalingen door de abonnee dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Public Space Media BV te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van de betaaltermijn volgt er een herinnering, gevolgd door een aanmaning.

5.           Overige bepalingen

  • De friend mag geen rechten die voortvloeien uit het abonnement met Public Space Media BV overdragen aan derden.
  • Op de overeenkomst tussen de abonnee en Public Space Media BV is het Nederlands recht van toepassing.